Gezien een fors toenemende drukte in de praktijk hebben we beslist om een patiëntenstop in te voeren. Zo hopen we kwalitatieve geneeskunde te kunnen blijven bieden voor onze huidige patiënten


Het secretariaat werkt  in opdracht van de dokters. Bij twijfel wordt steeds met de dokters overlegd, onmiddellijk of op een later tijdstip. Gelieve hiervoor respect en geduld te hebben. 

Vanaf 1 november 2023 zal het secretariaat op vrijdag gesloten zijn vanaf 17u. De arts blijft telefonisch bereikbaar tot 18u.


Voor 1 consultatie worden 15 minuten voorzien.

Gelieve het aantal problemen die u op consultatie wenst te bespreken, te beperken. Eén of maximum twee hulpvragen per raadpleging zijn aanbevolen. Anders is er onvoldoende tijd om alles grondig te onderzoeken en de nodige uitleg te geven. Het is mogelijk dat wij u vragen een nieuwe (vervolg-) afspraak te maken. Zo blijven de wachttijden beperkt voor alle patiënten.

Het is voor ons meestal onmogelijk om 2 patiënten te zien tijdens 1 consult. Wenst u met 2 personen op raadpleging te komen, maakt u ook 2 afspraken.

We vragen u om op tijd aanwezig te zijn op uw afspraak. Zo zorgt u ervoor dat anderen niet onnodig dienen te wachten.

Indien u verhinderd bent om aanwezig te zijn op een gemaakte afspraak, gelieve deze dan tijdig (>4u van tevoren) te annuleren, zodat anderen geholpen kunnen worden. Indien de annulatie niet of laattijdig gebeurt, wordt er een extra administratieve kost van €10 gerekend.


Huisbezoeken worden enkel uitgevoerd voor:

  • Patiënten verblijvend in een woonzorgcentrum
  • Palliatieve situaties
  • Patiënten die zich nooit buitenshuis kunnen verplaatsen

Huisbezoeken dienen voor 10u aangevraagd te worden.

Een huisbezoek wordt uitgevoerd door één van de beschikbare artsen op dat moment.

Indien u zelfstandig thuis woont, kan u ook een beroep doen op familie of buren, de minder mobiele centrale (Mobitwin), het openbaar vervoer of een taxi om tot de praktijk te komen.